O Bibliotece

Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej wspólnie z  Biblioteką Główną oraz innymi bibliotekami na terenie Uczelni tworzy system biblioteczno – informacyjny Uniwersytetu Pedagogicznego.

W skład Biblioteki wchodzą wypożyczalnia, czytelnia, w której znajduje się obszerny warsztat informacyjno-bibliograficzny dla studentów i pracowników Uczelni, a także magazyn,  który mieści księgozbiór naukowy, skrypty (materiałówkę) i czasopisma.

Kalendarium Biblioteki

1975 – powstanie Biblioteki Zakładowej Samodzielnego Zakładu Bibliotekoznawstwa z siedzibą przy ul. Grodzkiej 60. Pierwszym kierownikiem był mgr Antoni Gazda.

Od 1983 – kierownikiem Biblioteki Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej jest mgr kustosz dyplomowany Halina Grzywacz.

1992 – przeniesienie Katedry wraz z Biblioteką do nowego budynku na ul. Ingardena 4.

1996 – kolejna przeprowadzka Katedry i Biblioteki IINiB do głównego budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej na ul. Podchorążych 2.

Początek pracy w systemie Virtua, a także współpraca z Biblioteką Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w tworzeniu elektronicznego Katalogu UP.

2012 – w Bibliotece rozpoczęto akcję uwolnienia książki „Bookcrossing” oraz wolontariat dla przyszłych bibliotekarzy.

2015 – połączenie bibliotek IINiB i IFP UP i z dn. 1 września 2015 r. powstanie Biblioteki Polonistyki i Informacji Naukowej. Kierownikiem jest mgr starszy kustosz Małgorzata Idzior.

Reklamy

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: